Swingers' Club Le Val d'Amour

...

Huisregles enkele regels voor beter samenleven

1. Respect is vereist op alle niveaus (van andere leden, plaatsen etc.).
2. De directie behoudt zich het recht van toegang voor. De juiste kleding is vereist.
3. De lidmaatschapskaart is jaarlijks en verplicht. Deze kaart wordt enkel op vertoon van een identiteitsbewijs afgeleverd. Het blijft een voorrecht en is geenszins een gegarandeerd recht op toegang.

4. Mobiele telefoons en camera's zijn in het etablissement verboden.
5. Elke illegale substantie van welke aard dan ook is verboden.
6. Drankjes zijn naar eigen inzicht, dwz de directie behoudt zich het recht voor om u geen alcoholische dranken meer te schenken indien zij dit nodig acht.

7. Het is verboden te roken en drankjes mee naar boven te nemen. Er is een rookruimte beschikbaar.
8. De club wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van verlies of diefstal.
9. Iedereen die als koppel binnenkomt is ook verplicht om als koppel te vetrekken. Elk vertrek is definitief..

10. Behalve tijdens ontdekkingsavonden gaan de leden naar de vestiaire (licht gekleed of lingerie) zodra ze in de zaak aankomen.
11. Elke vorm van gebrek aan respect, wangedrag of alcoholmisbruik wordt niet getolereerd.
12. De directie behoudt zich het recht voor elk lid uit te sluiten bij het niet naleven van één van deze regels.